Dokshitsy Regional Executive Committee

Address: 31 Leninskaya Street,
Dokshytsy 211722
Phone:
8 (02157) 3-25-10 from 8.00 to 17.00
Fax:
8 (02157) 3-25-11
E-mail:
rikdok@vitebsk.by